Universitatea Liberă Internațională din Moldova


Noutăți


 • Primul an de activitate a școlilor doctorale ULIM

  Dl. Vitalie Gamurari, directorul Școlii Doctorale Drept (ȘDD), a prezentat în cadrul Senatului ULIM un amplu proiect de evaluare a evoluțiilor acesteia. ”Primul an de activitate a Școlii Doctorale Drept a dovedit viabilitatea noii forme de organizare a studiilor prin doctorat. Acest succes incontestabil se datorează, în mare parte, tradițiilor acumulate pe parcursul anilor. Un exemplu în acest sens poate fi practica de avizare a proiectelor de acte normative la solicitarea diverselor instituții publice sau participarea în calitate de experți ai membrilor școlii noastre doctorale în diverse grupuri de lucru la expertizarea unor politici și proiecte elaborate de autoritățile Republicii Moldova”, afirmă dl. Vitalie Gamurari, directorul Școlii Doctorale Drept. 30.03.2017
 • Prima întrunire de primăvară a Senatului ULIM

  Evaluarea calității școlilor doctorale la ULIM a fost chestiunea centrală a Senatului ULIM, întrunit, recent. Dl. Vitalie Gamurari, dr., conf.univ., dl. Igor Enicov, dr.hab., prof.univ. și dna Angela Savin dr.hab., conf.univ au prezentat evoluțiile Școlii Doctorale Drept, Școlii Doctorale Stiințe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale și ale Şcolii Doctorale Stiințe Umaniste, Politice şi ale Comunicării. Dna Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, a analizat calitatea stagiilor de practică la facultăți. La aceeași întrunire a Senatului ULIM, dl. Igor Balan, dr. conf. univ., secretarul responsabil al Comisiei de admitere, a prezentat Oferta educațională ULIM pentru anul academic 2017-2018. 30.03.2017
 • Studenţii francofoni de la Litere, în vâltoarea sărbătorilor şi tradiţiilor franceze

  În contextul programului manifestărilor prilejuite de Luna Francofoniei, organizate de Catedra Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și Centrul de Reușită Universitară, studenţii francofoni ai anului I de la Litere au participat la un atelier tematic cu teme Fêtes, traditions et festivals en France (Sărbători, tradiţii şi festivaluri serbate în Franţa), animat de lectorul Eleonora MIHĂILA. Atmosfera jovială şi pasiunea pentru dimensiunea cultural-festivă a spiritului francez i-au „teleportat” pe tinerii francofoni în universul fascinant al sărbătorilor şi tradiţiilor marcate în Franţa. Atelierul s-a derulat cu alura unei călătorii audiovizuale, pe parcursul căreia aspectele cultural-civilizaţionale au fost abordate pe baza valorificării unui material lexico-gramatical relevant la tema prezentată. 30.03.2017
 • Universitățile au un rol central în construirea unei Europe puternice
  Modelul de internaționalizare ULIM, apreciat de experți universitari din UE

  Ediția a III-a a Forumului Internațional Promovarea Cooperării Internaționale pentru Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în RM: TRIANGLE-2017, desfășurat, recent în Chișinău, a reunit, recent, experți din țară și străinătate. ULIM a fost reprezentat de un grup de profesori și studenți, pentru a prelua mecanisme europene practice în educație și a stabili noi parteneriate cu universități participante la eveniment. TRIANGLE-2017 se organizează cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul proiectului INTEGRA Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene de Integrare Economică. 28.03.2017
 • O absolventă ULIM, implicată într-o acțiune de caritate pentru tineri cu dizabilități

  Alina Andronic, absolventa Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, specialistă în asistență socială, s-a implicat într-o acțiune de caritate pentru Casa Comunitară din localitatea Chirca, r-l Anenii Noi, beneficiarii căreia sunt șase tineri cu dizabilități severe. „Suntem mândri de foștii noștri studenți, care participă activ în crearea unei societati incluzive în RM ca buni profesioniști, dar și ca agenți economici”, afirmă dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Sociologie şi Asistenţă Socială ”Nicolae Sali”. 28.03.2017
 • ULIM, partener în organizarea Simpozionului Național KREATICON din Iași

  Săptămâna trecută, ULIM a fost partener în organizarea Simpozionului Național KREATIKON - Creativitate - Formare – Performanță, desfășurat la Universitatea Petre Andrei din Iași. Personalități academice din România și R. Moldova s-au reunit la această manifestare de amploare, ce promovează diverse forme de creativitate, ca modalități de formare a tinerilor și de iesirile din blocaje în această perioadă de criză. 28.03.2017
 • Studenții ULIM se raliază mișcării globale de menținere a unui mediu curat

  Studenţii ULIM, în parteneriat cu Comisia de Tineret a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, au marcat Ora Planetei, organizând o plimbare superbă cu bicicletele și rolele, în jurul lacului din preajma Parcului Valea Morilor. Ora Pământului (Earth Hour) din anul acesta a fost cea mai mare manifestare voluntară de mediu din istoria omenirii. În semn de solidaritate cu milioanele de oameni de pe glob care luptă pentru un mediu curat, studenții ULIM s-au raliat acțiunilor ecologice, îndemnând tinerii să fie activi și să amelioreze situația la acest capitol în RM. 27.03.2017

mai mult