Universitatea Liberă Internațională din Moldova


Noutăți


 • În memoria regretatului profesor Nicolae Sali, model de intelectual veritabil și integru

  Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială a organizat o manifestare științifică și de suflet, în memoria regretatului profesor și decan dr. Nicolae Sali, rămas un model de intelectual, personalitate dedicată carierei didactice și științifice. Cu acest prilej, profesori ai ULIM și din alte universități, studenți și reprezentanți ai societății civile din R. Moldova au adus omagiu memoriei importantei personalități academice, care și-a adus contribuția la promovarea unei noi viziuni asupra asistenței sociale, în concordanță cu standardele statelor cu sisteme conectate la nevoile societale. 22.05.2017
 • Facultatea de Litere și Centrul Universitar Nord din Baia Mare au încheiat un protocol de colaborare

  Dr. profesor Horea Nașcu, delegat al Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, s-a aflat în vizită la ULIM. Domnia sa a avut o întrevedere cu prim-vicerectorul Ana Guțu cu privire la cooperarea între Facultatea de Litere ULIM și CUNBM. În urma discuțiilor, a fost semnat un protocol de colaborare între facultățile celor două instituții de învățământ superior. 22.05.2017
 • Noi perspective de cooperare dintre ULIM și Universitatea din Cádiz

  Săptămâna trecută, dna Valentina Ciumacenco, directoarea Centrului de Cooperare Internațională și dr. conf. univ. Ludmila Coada, șefa Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, s-au aflat în mobilitate academică în scop de formare, la Universitatea din Cádiz, Spania. Alături de peste 80 de universitari din 19 state ale UE și din vecinătatea acesteia, reprezentantele administrației ULIM au participat la săptămâna internațională, organizată în cadrul Programului Erasmus+. 22.05.2017
 • Profesori ULIM, alături de universitari din Europa şi SUA, la o conferință internațională, la Universitatea din Oradea

  Un grup de cadre didactice, studenți masteranzi și doctoranzi de la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială participă, timp de trei zile, la Conferința Internațională A social Europe for youth: education to employment (O Europă socială pentru tineret: de la educație la ocuparea unui loc de muncă), organizată de Universitatea din Oradea, cu suportul Comisiei Europene și Programului UE Jean Monnet. Conform presei locale, aproape 80 de comunicări ştiinţifice sunt rostite de 85 de profesori universitari, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi din centre universitare din Europa și SUA. 19.05.2017
 • Organizarea studiilor superioare de masterat la ULIM

  Conform planului de activitate a Senatului ULIM și Consiliului de Asigurare a Calității, procesul de organizare a studiilor de masterat la ULIM a fost supus evaluării anuale. Un raport în acest sens a fost prezentat de dna Ana Spînu, preşedinta Consiliului pentru Asigurarea Calităţii. Admiterea la studiile superioare de masterat se face pe bază de concurs, la care pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau al unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor. 19.05.2017
 • Orientarea studenţilor în carieră, prioritatea ULIM
  Circa 80% dintre proaspeții absolvenți ai instituției sunt angajați

  Orientarea studenţilor în carieră şi inserţia absolvenţilor în câmpul muncii este tema unui studiu, realizat în anul academic 2016-2017, de dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și lansat în cadrul recentei întruniri a Senatului ULIM. Conform datelor cercetării sociologice, circa 80% dintre proaspeții absolvenți ai instituției sunt angajați. Aproximativ 60% dintre aceștia urmează studii de masterat și peste 50% dintre respondenți au locuri de muncă, potrivit domeniilor de formare profesională. Majoritatea tinerilor chestionați susțin că s-au angajat în primele trei luni după absolvirea ULIM. 18.05.2017
 • Topul profesorilor ULIM

  Prim-vicerectorul Ana Guțu a prezentat rezultatele evaluării calității predării cursurilor la ULIM, efectuată de membrii Consiliului de Asigurare a Calității, în perioada februarie – aprilie curent. Măiestria psihopedagogică, corespunderea conţinuturilor lecțiilor curriculei disciplinare, ținuta științifică adecvată a expunerii, actualitatea bibliografiei recomandate și a referințelor utilizate, folosirea propriilor publicații în fundamentarea opiniilor, interdisciplinaritatea, utilizarea tehnologiilor informaționale, provocarea gândirii critice a studenților și respectul pentru diversitatea de opinii – sunt criterii esențiale, conform grilei de observare a experților la orele asistate. 18.05.2017

mai mult

 

Evenimente


  Mai 22

  Mai 22

În memoria profesorului Nicolae Sali

11:30

ULIM, Sala de lectură nr. 3, et 4, ULIM

  Mai 12

Sesiunea anuală Symposia Studentium pentru viitorii juriști

11:00 15:00

ULIM, Sala de lectură nr. 3 (et. 4)

  Mai 05

Inaugurarea Salonului SCIENTIA-2017

11:20

ULIM, Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (et. 6, bl I)

Toate evenimenetele