Ludmila HOMETKOVSKI

Decanul Facultății de Litere,
Conferențiar Universitar,
Doctor

Funcţia/poziţia ocupată

Prim-Vicerector ULIM, Profesor Universitar, Doctor

Email: lhometkovski@ulim.md

Blog: www.lhometkovski.ulim.md

Domenii de interes științific: Terminologia dreptului comunitar, documentarea terminologică multilingvă, terminotica.

 

Disciplinele predate licenţă/masterat

 

Licență: 

  • Istoria gândirii filosofice – curs teoretic
  • Tehnologii informaționale aplicate în limbi străine – curs practic.

 

Masterat: 

  • Terminologie şi terminografie LA (franceza) – curs practic
  • Traducere și limbaje specializate LB (franceza) – curs practic.

 

Doctorat:

  •  Informatizarea limbajelor specializate – curs teoretico-practic.

 

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Uniunea Traducătorilor Autorizaţi din Republica Moldova.

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/  internaţionale (cele mai relevante)

Revista ştiinţifică „Intertext”.

Deţinător al distincţiilor guvernamentale şi/sau internaţionale

Medalia ULIM (2011).

Invenţii brevetate

Titulară a drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale asupra Conceptului bazei de date terminologice „InfoTerminographe Communautaire (ITeC)” – operă integrantă (certificat de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe,  seria OI nr. 603/2188  din 12.III.2009).


11.06.2013